Oferta

Nasza gwarancja jakości

Naszym atutem jest wysoki poziom nauczania. Na tę opinię zasłużyliśmy sobie dzięki bezkompromisowemu podejściu, zapewniając słuchaczom najwyższą jakość kształcenia.

Gwarantujemy:

 • nauczanie oparte na naukowo opracowanym systemie poziomów z wyraźne określonymi celami nauki i spełniające wymaganie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • kwalifikację na kursy i szkolenia w oparciu o audyt obejmujący testy diagnostyczne i rozmowy kwalifikacyjne
 • nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach
 • metody nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości słuchaczy
 • zindywidualizowane podejście do słuchaczy i realizowania programu nauczania dostosowanegodo indywidualnych potrzeb
 • materiały dydaktyczne
 • monitorowanie i ocenę postępów słuchaczy

Diagnoza i pomiar kompetencji językowych

Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzony zostaje audyt językowy, który pozwoli dokonać szczegółowej oceny umiejętności językowych oraz wyznaczy poziom zaawansowania znajomości wybranych języków. Wyniki audytu połączone z analizą potrzeb pozwolą precyzyjnie sformułować cele szkolenia i ramy programowe.

Kadra dydaktyczna

Szkolenia prowadzone są przez zespół doświadczonych nauczycieli szkoły. Pracują oni pod kierunkiem dyrektorów d.s metodycznych odpowiedzialnych za realizację programu szkolenia. Nauczyciele delegowani do przeprowadzenie szkoleń dla klientów korporacyjnych mają doświadczenie w pracy na rynku szkoleń korporacyjnych; prowadzili szkolenia typu Business oraz szkolenia specjalistyczne.

Założenia metodyczne i programowe szkolenia

Nauczanie prowadzone jest metodą komunikatywną, rozwijającą umiejętność swobodnego i celowego porozumiewania się. Jej zaletą jest aktywne wykorzystanie czasu zajęć przez słuchacza. Ważnym elementem zajęć są konwersacje, dyskusje, a także studium przypadku (case study).

Celem szkolenia jest:

a. podniesienie kompetencji językowej w zakresie języka branżowego
b. przygotowanie do efektywnego i precyzyjnego używanie języka w kontekście zawodowym

Program szkolenia zakładać będzie podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji, w sytuacjach zawodowych.Na życzenie Klienta program szkolenia obejmować będzie zagadnienia z branży związanej z działalnością Klienta. Szczegóły programowe zostaną ustalone po przeprowadzeniu testu diagnostycznego, rozmowy kwalifikacyjnej i wnikliwej analizie potrzeb.

Satysfakcja klienta

Dział szkoleń korporacyjnych utrzymuje stały kontakt z działem szkoleniowym Klienta i osobą z strony Klienta koordynująca szkolenie. Na bieżąco staramy się dostosowywać do Państwa potrzeb i wymagań. Kompleksowo badamy poziom satysfakcji ze szkolenia, realizacji jego celów i oraz organizacji procesu nauczania.

Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie ustalony po audycie językowym.

Etapy szkolenia

 • przeprowadzenie audytu językowego: testu diagnostycznego i rozmowy kwalifikacyjnej
 • opracowanie autorskiego program szkolenia
 • dobór materiałów szkoleniowych
 • testy sprawdzające i utrwalające
 • opracowanie harmonogramu zajęć
 • szczegółowa oferta i program szkoleniaw trakcie realizacji szkolenia
 • realizacja programu nauczania (zajęcia i indywidualna praca słuchaczy)
 • konsultacje językowe i metodyczne
 • dobór materiałów szkoleniowych
 • testy sprawdzające i utrwalające
 • monitorowanie frekwencji
 • pełna obsługa administracyjna kursu
 • zaświadczenia i świadectwa ukończenia szkolenia\ocena szkolenia, jego przebiegu i skuteczności
 • raport podsumowujący
 • propozycje dalszej współpracy

Cena szkolenia obejmuje:

 • dokonanie szczegółowej analizy potrzeb językowych słuchaczy w kontekście zawodowym i prywatnym
 • przeprowadzenie testu diagnostycznego oceniającego poziom aktualnych umiejętności słuchaczy
 • odbycie rozmowy kwalifikacyjnej umożliwiających określenie właściwego poziomu nauczania
 • dostosowanie programu nauczania do oczekiwań Klienta
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • testy sprawdzające
 • nadzór merytoryczny nad realizacją ustalonego programu nauczania
 • monitorowanie frekwencji
 • raporty frekwencji
 • zaświadczenia i świadectwa ukończenia szkolenia
 • ocena szkolenia, jego przebiegu i skuteczności
 • Zniżki dla rodzin uczniów, dla kursów odbywających się na naszych oddziałach, 20% dla kursów grupowych dla dorosłych i dzieci.

 

W celu otrzymania oferty na szkolenia językowe prosimy o kontakt z naszym biurem: biuro@kursyfirmowe.com.pl