Metoda

Metoda

 

Metoda jaką uczymy na kursach językowych dla firm oparta jest na najnowszych badaniach w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych – jest to metoda komunikatywna.
Pozwala ona na sprawne przyswajanie i poszerzanie wiedzy gramatycznej, umiejętności pisania i rozumienia ze słuchu a przede wszystkim mówienia.

 

Organizowane przez nas kursy językowe dla firm skupiają się na najtrudniejszej z umiejętności językowych jaką jest mówienie. Służą do tego specjalnie ułożone zestawy ćwiczeń ustnych, techniki nauczania dialogów oraz gry językowe. Każdy nowy materiał gramatyczny jest nie tylko zaprezentowany ale również przećwiczony ustnie w taki sposób, aby uczeń faktycznie nauczył się go używać.

 

Lektor na zajęciach stawia kursantów w obliczu sytuacji językowych, które rzeczywiście mogą mieć miejsce. W ten sposób ćwiczą oni praktyczne umiejętności posługiwania się językiem, co wpływa na likwidację rozdźwięku pomiędzy wiedzą a umiejętnościami językowymi.

Powtórki

 

Niezbędne w skutecznym nauczaniu podczas kursów językowych dla firm są systematyczne powtórki materiału, które odbywają się w krótkiej formie na każdej z lekcji. Ponadto co kilka lub kilkanaście zajęć mają miejsce trwające całe zajęcia ustne bądź pisemne powtórki większych partii przyswojonej wiedzy. Utrwalaniu polega materiał z zakresu poznanych słówek, wyrażeń oraz dialogów.

Takie okresowe powtarzanie materiału wpływa na zwiększenie skuteczności nauki!

Grupy

 

Dla skutecznej nauki mówienia istotną rzeczą jest także liczba osób w grupie. Naszym klientom zawsze sugerujemy żeby maksymalna liczba członków grupy nie przekraczała 7 osób. Jesteśmy jednak gotowi podjąć się prowadzenia zajęć także w szerszym gronie, jeśli takie są Państwa oczekiwania wynikające z chęci podniesienia kwalifikacji większej grupy pracowników. Kursy językowe dla firm cechuje to, że w czasie zajęć wszyscy są jednakowo traktowani i każdemu uczącemu się lektor poświęca jednakową uwagę – nie ma więc sytuacji aby jedna tylko osoba zdominowała lekcje. Każdy z uczniów ma tyle samo okazji żeby wypowiedzieć swoje zdanie na zajęciach i jednakowym stopniu w nich uczestniczy. Dzięki temu kurs przynosi korzyści wszystkim uczestnikom i nie tworzą się różnice w poziomach kursantów z jednej grupy.

Podręczniki

 

Podczas kursów językowych dla firm używamy tylko materiałów renomowanych wydawnictw takich, jak: Longman, Oxford czy Macmillan. Wieloletnia współpraca z tymi wydawnictwami pozwala nam na optymalny dobór nowoczesnych podręczników wyposażonych w płyty CD z materiałami multimedialnymi, dzięki którym zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób.